Pazar, Kasım 19Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Programı -7 Sınıf Yaşam ve Teknoloji Ünitesi Kazanımları

7.3.   Bilgisayar Destekli Tasarım

Bu ünitede öğrencilerin bilgisayar destekli tasarım bilgisi ve süreçlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.

7.3.1.    İki  Boyutlu Tasarım

Önerilen Süre: 4 ders saati

Konu/Kavramlar: 2 Boyutlu (2B) tasarımlar

7.3.1.1.    Tasarımı için taslak çizimler yapar.

7.3.1.2.  İki boyutlu olarak tasarım yapmada bilgisayarların bir araç olarak kullanılabildiğini fark eder

Bilgisayar destekli tasarım yaparken 2 eksenli koordinat yapısından bahsedilmesi gerekir. İki boyutlu tasarım yapılan yazılımlarla neler üretebileceğini deneyimler.

7.3.1.3.    Taslak çizimlerini bilgisayar destekli tasarım teknolojileri yardımıyla iki boyutlu görsel- lere dönüştürür.

Resim ve grafik işleme yazılımlarından bahsedilmesi ve en az bir tanesini kullanarak gör- sel oluşturması beklenir.

7.3.2.    Çoklu Ortam Tasarımı

Önerilen Süre: 6 ders saati

Konu/Kavramlar: Çoklu ortam tasarımı ve etkileşimli  tasarım

7.3.2.1.    Tasarım fikrini açıklamak için çoklu ortam sunuları hazırlar.

Çoklu ortam yazılımları ile sesli ve hareketli sunular hazırlaması ve sınıf ortamında sun- ması beklenir. Örneğin hikâye, bilmece, fıkra vb. anlatımları çoklu ortam olarak tasarla- ması beklenir.

7.3.2.2.    Hazırlanan çoklu ortam sunularını alınan geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır.

7.4.   Döngüsel Tasarım Süreci

Bu ünitede tasarım sürecinin problem tanımlama, araştırma, planlama, oluşturma ve değer- lendirme basamaklarından oluşan döngüsel bir süreç olduğunun ve bu sürecin hem bireysel hem de işbirliği yapılarak uygulanabileceğinin öğrenilmesi amaçlanır.

7.4.1.    Problem Tanımlama Önerilen Süre: 1 ders saati

Konu/Kavramlar: Tasarım problemini tanımlama

7.4.1.1.    Tasarım eyleminin bir problem tanımlama ve çözüm önerme süreci olduğunu kavrar.

7.4.1.2.    Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” olarak tanımlar.

 

7.4.2.    Araştırma

Önerilen Süre: 1 ders saati

Konu/Kavramlar: Araştırma, veri toplama

7.4.2.1.    Tasarım eyleminin gerçekleşmesinde araştırma basamaklarını bilir.

7.4.2.2.    Problemin çözümüne yönelik doğru veri kaynaklarına ulaşma yollarını kavrar.

7.4.3.    Planlama

Önerilen Süre: 1 ders saati

Konu/Kavramlar: Tasarım geliştirme kriterleri, planlama

Bu bölümde öğrencilerin beyin fırtınası tekniğinden yararlanması beklenir.

7.4.3.1.    Tasarım geliştirme kriterlerini bilir.

7.4.3.2.    Mevcut tasarım önerisini bu kriterler doğrultusunda geliştireceğini kavrar.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı

7.4.3.3.   Tasarımı oluştururken kullanıcı, malzeme, uygulama ve çevresel faktörlerin önemini kavrar.

Ergonomi, estetik, yenilikçilik-özgünlük, işlevsellik, bakım ve tamir kolaylığı gibi kullanıcı ihtiyaçları ile dayanıklılık, kolay bulunabilirlik, geri dönüşüme uygunluk ve ekonomiklik gibi malzeme özellikleri göz önünde bulundurulur.

7.4.4.    Oluşturma  Önerilen Süre: 2 ders saati

Konu/Kavramlar: Güvenlik önlemleri, model, prototip, geri dönüşüm

7.4.4.1.    Tasarımı oluşturmak için gerekli aşamaları belirler.

7.4.4.2.   Teknoloji ve tasarım uygulamalarında uyulması gereken güvenlik önlemlerini ve önemini tartışır.

7.4.4.3.    Örnek ürünlerin üretim süreçlerini ve gerekli kaynakları bilir.

7.4.4.4.    Model ve prototip kavramlarını karşılaştırır.

7.4.4.5.    Kullanımı tamamlanmış ürünlerin ikincil amaçlar için kullanımını ve geri dönüşümünü araştırır.

Geri dönüşüm konusuna girilir. Günlük hayatta kullandığı ürünlerin (ambalajlar vb.) dö- nüşümü ve tekrar kullanımı hakkında araştırma yapmaları ve tartışmaları beklenir.

7.4.5.    Değerlendirme Önerilen Süre: 1 ders saati

Konu/Kavramlar: Değerlendirme ve sunum

7.4.5.1.    Tasarımı belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

Tasarımı estetik, özgünlük, işlevsellik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik açılarından değer- lendirir.

7.4.5.2.    Değerlendirme sonuçlarına göre ürününü geliştireceğini bilir.

Bir Cevap Yazın