Pazartesi, Aralık 11Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Teknoloji Tasarım Dersi Müfredat Taslak Program Örnek Öğretmen görüşü / Kadir Demirkaynak

öğretmen görüşü
öğretmen görüşü

1. 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi müfredatına alınan ürün tasarımı, ürün pazarlama gibi konular teknoloji ve tasarım dersi müfredatında yıllardır varolan konular ve kazanımlardır. Bu konuların zaten müfredatı yeterince yoğun olan fen ve teknoloji dersi içerisinde değil de 5 ve 6. Sınıflara teknoloji ve tasarım dersi koyularak işlenmesi hem zaman hem de kazanımların tam olarak verilebilmesi açısından daha verimli olabilir.
2. Gelişen ve sürekli yenilenen dünyamızla beraber öğrenciler çok erken yaşlarda teknoloji ile tanışmaktadır. Gelişmiş ülkelerin eğitim sistemine bakıldığında teknoloji eğitimine çok erken yaşlarda başlanıldığı kaynaklardan görülebilmektedir. 1999 yılında Avrupa birliği tarafından yayımlanan Bolonya deklarasyonu Avrupa’daki eğitim sistemi içinde teknolojik gelişimin eğitim sürecinde bulunması gerektiğini belirtilmiştir. Bu nedenle eğitim politikalarında yoğun bir teknoloji eğitim programının tasarlanması ihtiyacı gündeme gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde zorunlu eğitimin süresi 12 yıldır. Teknoloji eğitimi bu sürecin tamamını kapsar. İlköğretim düzeyinde verilen teknoloji eğitiminde, öğrencilerin yaşamlarındaki teknolojiyi fark etmeleri, problem çözme becerisi kazanmaları ve basit uygulamalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Fransa’da teknoloji eğitimi ilkokulda sınıf öğretmeni tarafından ortaokulda ise branş öğretmeni tarafından verilen zorunlu bir derstir. Teknoloji öğretmenleri milli politikalarının önceliğine göre yetiştirilmektedirler.
İsveç’te teknoloji eğitimi; 1994‘te yayımlanan ulusal programa göre düzenlenmiştir. Öğrencilerin teknikleri, üretimde teknolojinin önemini, toplumu, fiziksel ortamı ve hayat şartlarını anlamaları amaçlamıştır. Ayrıca teknoloji tarihinin önemi de programda yer almaktadır.
Türkiye’de ise teknoloji ve tasarım dersi 2005-2006 Eğitim öğretim yılında programa alınmıştır. İlköğretim 6-7 ve 8. Sınıflarda zorunlu olarak okutulmasına karar verilmiş 2013 yılında ise ders 6. Sınıf programından kaldırılmış 7 ve 8. Sınıflarda zorunlu olarak bulunmaya devam etmiştir.
Teknolojinin bu kadar hızla geliştiği dünyamızda Teknoloji ve Tasarım eğitimi açısından 7. Sınıf geç kalınmış bir kademedir. Dersin 5. Sınıftan itibaren her kademede görülmesi hatta ilkokulda bir temelinin atılması yerinde olabilir.
3. Programın esaslarına göre sınıf mevcudu 25’i geçen sınıflar iki ayrı gruba bölünebilmektedir. Bu sayının 20’nin üzerindeki sınıflar olarak düzenlenmesi hem öğrencilerin rahat bir çalışma ortamına sahip olması açısından hem de öğretmenlerin norm kadro sorunun çözümü açısından yerinde olabilir. Türkiye Eğitim Sistemi’nde yer alan Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programında yer alan etkinlikler öğrenci merkezli çalışmalara uygun olarak tasarlanmıştır bununla beraber bir atölye uygulama dersi olmasından dolayı öğretmen çoğu zaman öğrenci ile birebir çalışma yapmak durumundadırlar ve 20nin üzerindeki bir sınıfta bu durum çok da mümkün görünmemektedir.
4. Teknoloji ve tasarım dersine birçok farklı branştan öğretmen atanmaktadır. Yenilenen müfredatla birlikte kendi alanları dışında derse girmek durumunda kalan öğretmenler programı işlerken izlenecek yol konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Bu durum için konu ile ilgili uzman eğitimcilerin hazırlayabileceği kılavuz bir kitabın bulunması yerinde olacaktır.
5. Bir çok farklı branştan eğitimci derse girdiği için müfredat ile ilgili öğretmenler ciddi bir eğitim sürecinden geçmelidir. Unutulmamalıdır ki ancak bilgiyi tam özümseyen bir öğretmen öğrencilere doğru yol gösterici olabilir.
6. Bütün teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin ortak kullanabileceği ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmiş olması gereklidir. Aksi takdirde ölçme ve değerlendirme nesnellikten uzaklaşarak öznel hataları barındırabilir. Bu da adaletsiz bir not sistemine yol açabilir.
7. Teog sınavında dersten soru çıkmadığı için veli, idare ve öğrenci üçgeni dersi çoğu zaman önemsememektedir. Fakat unutulmamalıdır ki bu ders birçok disiplini bir arada barındırmaktadır ve en az diğer dersler kadar öğrencilerin yararınadır. Bunun için öğrencilere gereken bilgilendirme yapılmalı teknoloji ve tasarım dersi boş ders ya da teşekkür takdir belgesi alabilmek için ek puan verilen bir ders olarak görülmemelidir.

8. Öğrenci yetiştirme ve destekleme kursları arasına teknoloji ve tasarım dersi de alınmalıdır. Eğer öğrenci bu dersten kurs almak istiyorsa alabilmelidir. Sene başında son anda iptal edilen teknoloji ve tasarım dersi kursu nedeniyle birçok öğrenci mağdur olmuştur.

Kadir Demirkaynak

Bir Cevap Yazın