Pazartesi, Aralık 11Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: teknoloji ve tasarım nedir

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Öğretim Programı’nın Sınıf-Ünite-Kazanım Organizasyonu

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Öğretim Programı’nın Sınıf-Ünite-Kazanım Organizasyonu

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın giriş bölümünde 7. ve 8. sınıf sonunda öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri ve duyuşla ilgili yeterlilikler ifade edilmiştir. Aşağıdaki tabloda belirtilen sınıf düzeyinde öğrenme alanları, ünite başlıkları ve numaraları ile bu üniteler için ön görülen süreler ve kazanım sayıları yer almaktadır. 7. sınıf öğretim programında 76 kazanım yer alırken 8. sınıf öğretim programında 85 kazanım yer almaktadır.  Ünitelerin girişinde, ulaşılması hedeflenen kazanımlar genel olarak ifade edilmiştir. Ünite kap- samında ele alınan konular numaralarla belirtilerek gruplandırılmış ve konuların işlenmesinde ön- görülen süreler belirtilmiştir. Bu süreler bir öneri niteliğinde olup fizikî olanaklar, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017-2018 Programın Uygulanmasıyla İlgili Esaslar

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017-2018 Programın Uygulanmasıyla İlgili Esaslar

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde aşağıdaki esaslar gözetilir. Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği/Atölyesi” olarak düzenler. İşlik/atölye içerisinde yer alan araç ve donanımlar, okul yönetimi tarafından ilgili kurumlardan istek yapılarak veya yerel olanaklar kullanılarak karşılanır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın hedeflenen amaçlara ulaşması için derste- ki öğrenci sayısı 25’i geçmemelidir. Öğrenci sayısı 25’ten fazla olan sınıflar gruplara ayrılır. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçek- leştirir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim P
2017- 2018 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi programı

2017- 2018 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi programı

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7. sınıf seviyesinde öğrencilerden teknoloji ve tasarımı öğreniyorum, temel tasarım, bilgisayar des- tekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, mimarî tasarım, ürün geliştirme, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri, özgün eserimi tasarlıyorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir. Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı ÖtiRENME ALANI ÜNİTELER SIRA NO KONULAR KAZANIM SAYISI ÖNGÖRÜLEN DERS SAATİ   TEKNOLOJİ VE TASARIMIN DOĞASI Teknoloji ve Tasarımı Öğreniyorum 1 Teknoloji ve Tasarım Nedir 4 1 2 Teknoloji ve Tasarım i