Cumartesi, Aralık 16Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Öğretim Programı’nın Sınıf-Ünite-Kazanım Organizasyonu

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Öğretim Programı’nın Sınıf-Ünite-Kazanım Organizasyonu

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 Öğretim Programı’nın Sınıf-Ünite-Kazanım Organizasyonu

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın giriş bölümünde 7. ve 8. sınıf sonunda öğrencilerin kazanması beklenen bilgi, beceri ve duyuşla ilgili yeterlilikler ifade edilmiştir. Aşağıdaki tabloda belirtilen sınıf düzeyinde öğrenme alanları, ünite başlıkları ve numaraları ile bu üniteler için ön görülen süreler ve kazanım sayıları yer almaktadır. 7. sınıf öğretim programında 76 kazanım yer alırken 8. sınıf öğretim programında 85 kazanım yer almaktadır.  Ünitelerin girişinde, ulaşılması hedeflenen kazanımlar genel olarak ifade edilmiştir. Ünite kap- samında ele alınan konular numaralarla belirtilerek gruplandırılmış ve konuların işlenmesinde ön- görülen süreler belirtilmiştir. Bu süreler bir öneri niteliğinde olup fizikî olanaklar, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri