Cumartesi, Aralık 16Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yapısı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanı yaklaşımına göre oluşturulmuştur. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel öğrenme alanları, tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilmesi için “Teknoloji ve Tasarımın Doğası”, “Yaşam ve Teknoloji”, “İnsan ve Yapılı Çevre”, “İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” olarak belirlenmiştir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, ünite- ler ve ünitelere bağlı konular şeklinde bir hiyerarşi izlenerek yapılandırılmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı içinde yer alan konular ve kazanımlar öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.