Cumartesi, Aralık 16Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu 2017-2018

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Vizyonu 2017-2018

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik, bilimsel araştırmalarla geliştirilen teknolojilerin tasa- rım yolu ile ürün hâline gelmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi, bilimsel araştırma, teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkileri açıklamayı ve bu konuda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı başarılı olarak tamamlayan tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler olarak yetişmesi vizyon olarak benimsenmiştir. Teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler ; temel teknolojik alanlara (enerji, ulaştırma, vb.) ve teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme becerilerine, olumlu tutum ve değerlere, kendini ve içinde yaşadığı çevreyi yaratıcı biçimde geliştirme isteğine, teknoloji ve tasa
Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı esas alınarak gerçekleştirilen derslerin planlanması ve uygulanmasında, öğrenciyi merkeze alan ve aktif kılan proje tabanlı, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. Proje tabanlı öğrenmede birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır. Öğrenci proje tasarısını öğretmen rehberliğinde hazırlar. Bu yolla, öğrencilerin işbirliği içerisinde günlük yaşamda karşıla- şabilecekleri problemleri eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaları, bu problemlere yaratıcı ve özgün çözümler önermeleri beklenir. Proje tasarıları öğrencileri; çıkarım yapma, değerlendirme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey zihinsel süreçlere, bilimsel yöntemleri kullanmaya, özgün ve çok yönlü soru- lar sormaya, günlük yaşamla ilişkilendirmeye, birden fazla der