Pazartesi, Aralık 11Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: teknoloji tasarım dersi

Diğer Ülkerlerde Teknoloji Tasarım Dersi Hangi İsimlerle Okutuluyor?

Diğer Ülkerlerde Teknoloji Tasarım Dersi Hangi İsimlerle Okutuluyor?

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Ülkemizde pek geçmişi olmayan Teknoloji ve Tasarım’ın Dünya üzerindeki diğer ülkelerde yoğun çalışmalar ile planlanmış olduğu görünüyor. design-technology Özellikle Finlandiya son zamanlarda üstün özelliklere sahip öğrencilerine üst düzey ortaokullarda gösterilecek farklı bir müfredat hazırlıyor.Bu müfredatı oluşturmak için teori ve mantık çerçevesinde bazı ülkelerin eğitim sistemini ele aldı. İngiltere,Avustralya , Hollanda , Fransa , İsveç ve Birleşik Devletler (ABD) ‘de yaptığı araştırmayla teknoloji ve tasarım çerçevesinde verilecek olan müfredatı oluşturmaya başladı. Finlandiya’nın bu ülkeleri seçmesindeki temel neden ise bu ülkelerin eğitim sisteminin araştırmaya yönelten , deneye dayalı programlara sahip olması. Teknoloji ve Tasarım Dersi Gösterilen Ülkeler ve Ders isimler
Diğer Ülkelerde Teknoloji Tasarım Eğitimi

Diğer Ülkelerde Teknoloji Tasarım Eğitimi

Eğitim, Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program, Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program Genel
Avustralya’da teknoloji alanı, 1993 yılında Avustralya eğitim konseyi (Australian Education Council-AEC) tarafından tanımlanmıştır. Eğitim, sekiz ana alana bölünmüş olup, teknoloji eğitimi bu ana alanlardan biridir ve kendi içinde Tasarlama, yapım, değerlendirme Bilgi Materyaller- malzemeler ve Sistemler olmak üzere dört alt alana bölünmüştür. Ortaokullarda ise teknoloji eğitimi programı; tarım, bilgisayar kullanma ve bilgi teknolojisi, ev ekonomisi, medya, endüstriyel sanatlar, el sanatları, tasarım ve teknoloji, gıda ve tekstil, operatörlük, enformasyon teknolojisi, cad ve   uygulamalı güç teknolojisi gibi farklı alanları içermektedir. (Rasinen, 2003; Black, 1998 ). Avustralya’nın programında özellikle uzun süreli öğrenmelerin önemive yeni becerilerin kazandırılmas