Cumartesi, Aralık 16Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: teknoloji tasarım amaçlar

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları 2017-2018

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın Amaçları 2017-2018

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. mad- desinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Teknoloji ve tasarım dersinin iki temel amacı vardır. İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygu- layabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Diğeri ise teknolojiyi ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yöne- tebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, teknoloji ve tasarım derslerini tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanıml