Pazartesi, Aralık 11Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: teknoloji öğreniyorum

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Benimsenen Strateji ve Yöntemler

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı esas alınarak gerçekleştirilen derslerin planlanması ve uygulanmasında, öğrenciyi merkeze alan ve aktif kılan proje tabanlı, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenmiştir. Proje tabanlı öğrenmede birden fazla çözüm yolu üzerinde çalışılır. Öğrenci proje tasarısını öğretmen rehberliğinde hazırlar. Bu yolla, öğrencilerin işbirliği içerisinde günlük yaşamda karşıla- şabilecekleri problemleri eleştirel bir yaklaşımla tanımlamaları, bu problemlere yaratıcı ve özgün çözümler önermeleri beklenir. Proje tasarıları öğrencileri; çıkarım yapma, değerlendirme ve yaratıcı düşünme gibi üst düzey zihinsel süreçlere, bilimsel yöntemleri kullanmaya, özgün ve çok yönlü soru- lar sormaya, günlük yaşamla ilişkilendirmeye, birden fazla der
2017- 2018 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi programı

2017- 2018 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi programı

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7. sınıf seviyesinde öğrencilerden teknoloji ve tasarımı öğreniyorum, temel tasarım, bilgisayar des- tekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, mimarî tasarım, ürün geliştirme, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri, özgün eserimi tasarlıyorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir. Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı ÖtiRENME ALANI ÜNİTELER SIRA NO KONULAR KAZANIM SAYISI ÖNGÖRÜLEN DERS SAATİ   TEKNOLOJİ VE TASARIMIN DOĞASI Teknoloji ve Tasarımı Öğreniyorum 1 Teknoloji ve Tasarım Nedir 4 1 2 Teknoloji ve Tasarım i