Pazartesi, Aralık 11Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: Tasarım ve Teknolojik Çözüm Ünitesi

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler

Teknoloji ve Tasarım 2017-2018 Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
Teknoloji ve Tasarım Dersinin Yapısı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanı yaklaşımına göre oluşturulmuştur. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel öğrenme alanları, tüm öğrencilerin teknoloji ve tasarım okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilmesi için “Teknoloji ve Tasarımın Doğası”, “Yaşam ve Teknoloji”, “İnsan ve Yapılı Çevre”, “İhtiyaçlar ve Yaratıcılık” ile “Tasarım ve Teknolojik Çözüm” olarak belirlenmiştir. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı öğrenme alanları, ünite- ler ve ünitelere bağlı konular şeklinde bir hiyerarşi izlenerek yapılandırılmıştır. Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı içinde yer alan konular ve kazanımlar öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 7. Sınıf İnsan Yapılı Çevre Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 7. Sınıf İnsan Yapılı Çevre Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7.5.   Mimari Tasarım Mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan bir işlevsel mekânlar yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılarla ilgili farkındalık oluşturması amaçlanır. 7.5.1.    Çevremi Algılıyorum Önerilen süre: 2 ders saati Konu/kavramlar: İşlev ve mekân ilişkisi 7.5.1.1.    İşlevsel faklılıkların yapısal farklılıklara yol açtığını fark  eder. Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, tiyatro, spor salonu vb.) farklı mekân tasarım- ları gerektiğini bilir. 7.5.1.2.    Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır. Yakın çevresindeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırmasını yapabilir. Örneğin; Okul, hastane, konut, sinema, spor salonu vb. mekânları, fiziksel özellik
Teknoloji ve Tasarım 2017 -2018 Programı 7. Sınıf İhtiyaç ve Yaratıcılık Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım 2017 -2018 Programı 7. Sınıf İhtiyaç ve Yaratıcılık Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7.7.     Enerjinin Dönüşümü ve  Tasarımı Bu ünitede öğrencilerin su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürü- lebilir enerji elde etme teknolojilerini öğrenmeleri ve bir ürün tasarlamaları amaçlanmaktadır. 7.7.1 Enerji  Dönüşüm Teknolojileri Önerilen süre: 6 ders saati Konu/kavramlar: Enerji dönüşümü 7.7.1.1.    Doğal kaynaklardan faydalanarak enerji elde edilebilen bir ürün tasarlar. Enerji dönüşümü ile ilgili olarak ortam imkânları çerçevesinde su, rüzgâr ya da güneş gibi doğal kaynaklardan yararlanılarak üç boyutlu model ya da maket tasarımı gerçekleştirilebilir. 7.7.1.2.    Tasarladığı enerji dönüşümü ürününü sunar. 7.7.1.3.    Tasarladığı ürünü geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır. 7.8.   Engelsiz Yaşam Teknolojiler
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017-2018 Programı 7. Sınıf Tasarım ve Teknolojik Çözüm Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017-2018 Programı 7. Sınıf Tasarım ve Teknolojik Çözüm Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7.8.   Özgün Eserimi Tasarlıyorum Bu ünitede öğrencilerin program boyunca öğrendikleri teknoloji ve tasarım ile ilgili elde ettik- leri kazanımları kullanarak, özgün bir ürün ya da eser tasarlamaları, yıl boyunca geliştirdikleri diğer çeşitli çalışmaları ile birlikte sergilemeleri amaçlanmaktadır. 7.8.1.    Problem Tanımlama Önerilen Süre: 2 Saat Konu/kavramlar: Tasarım problemi oluşturma/tanımlama 7.8.1.1.    Günlük yaşamda belirlediği sorunları veya ihtiyaçları listeler. 7.8.1.2.    Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” olarak tanımlar. 7.8.2.    Araştırma Önerilen Süre: 2 Saat Konu/kavramlar: Araştırma, veri toplama, karşılaştırma 7.8.2.1.    Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular. 7.8.2.
8.Sinif Teknoloji Ve Tasarim Dersi Öğretim Programı 2017-2018 Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı

8.Sinif Teknoloji Ve Tasarim Dersi Öğretim Programı 2017-2018 Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
8. sınıf seviyesinde öğrencilerden; İnovatif düşünce ve fikirlerin korunması, bilgisayar destekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, tasarım iletişimi, tanıtım ve pazarlama, tasarım iletişimi, ürün geliştirme, mühendislik ve tasarım, doğadan tasarıma, ulaşım teknolojileri, özgün eserimi tasarlı- yorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde bilgi, beceri, duyuş sahibi olmaları ve bunları uygulamada kullanabilmeleri   beklenmektedir. Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı ÖtiRENME ALANI ÜNİTELER SIRA NO KONULAR KAZANIM SAYISI ÖNGÖRÜLEN DERS SAATİ TEKNOLOJİ VE TASARIMIN DOĞASI İnovatif Düşünce ve Fikirlerin Korunması 1 İnovasyon 5 4   2   Fikrî ve Sınaî Haklar   4   2 Toplam
8. Sınıf Yaşam ve Teknoloji Ünitesi Kazanımları 2017-2018

8. Sınıf Yaşam ve Teknoloji Ünitesi Kazanımları 2017-2018

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
8.1.   Bilgisayar Destekli Tasarım Bu ünitede öğrencilerin 3 boyutlu tasarım bilgisi ve akıllı ürünleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 8.1.1.    Üç Boyutlu Tasarım Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: 3 Boyutlu (3B) tasarımlar 8.1.1.1.   Tasarımı için taslak çizimler yapar. 8.1.1.2.   3 boyutlu olarak tasarım sürecinde bilgisayarların bir araç olarak kullanılabildiğini fark eder. Bilgisayar destekli tasarım yaparken 3 eksenli koordinat yapısından bahsedilmesi gerekir. 3 boyutlu tasa- rım yapılan yazılımlarla neler üretebileceğini deneyimler. 8.1.1.3.   Taslak çizimlerini bilgisayar destekli tasarım teknolojileri yardımıyla üç boyutlu görsellere dönüştürür. Resim ve grafik işleme yazılımlarından bahsedilmesi ve en az bir tanesini kullanarak görsel oluş
8. Sınıfı Tasarım ve Teknolojik Çözüm Ünitesi

8. Sınıfı Tasarım ve Teknolojik Çözüm Ünitesi

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
8.8.       Özgün Eserimi Tasarlıyorum Bu ünitede öğrencilerin program boyunca teknoloji ve tasarım ile ilgili elde ettikleri kazanımları kullanarak özgün bir ürün ya da eser tasarlamaları, geliştirdikleri bir ürünün markalaşmasının ve tanıtımının nasıl olabileceği üzerine düşünmeleri ve yaptıkları uygulamaları sergilemeleri amaçlanmaktadır. 8.8.1.         Problem Tanımlama Önerilen Süre: 2 Saat Konu/kavramlar: Tasarım problemi oluşturma/tanımlama 8.8.1.1.       Günlük yaşamda belirlediği sorunları veya ihtiyaçları listeler. 8.8.1.2.       Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” olarak tanımlar. 8.10.2. Araştırma Önerilen Süre: 2 Saat Konu/kavramlar: Araştırma, veri toplama, karşılaştırma 8.10.2.1.    Tasarım probleminin