Pazartesi, Aralık 11Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Etiket: İhtiyaçlar ve Yaratıcılık Ünitesi Kazanımları

2017- 2018 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi programı

2017- 2018 7. Sınıf Teknoloji ve Tasarım dersi programı

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7. sınıf seviyesinde öğrencilerden teknoloji ve tasarımı öğreniyorum, temel tasarım, bilgisayar des- tekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, mimarî tasarım, ürün geliştirme, enerjinin dönüşümü ve tasarımı, engelsiz yaşam teknolojileri, özgün eserimi tasarlıyorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde yukarıda sözü edilen bilgi, psikomotor beceriler ve duyuş alanlarında da bilgi ve beceri sahibi olmaları ve bunları tasarım uygulamalarında kullanabilmeleri beklenmektedir. Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı ÖtiRENME ALANI ÜNİTELER SIRA NO KONULAR KAZANIM SAYISI ÖNGÖRÜLEN DERS SAATİ   TEKNOLOJİ VE TASARIMIN DOĞASI Teknoloji ve Tasarımı Öğreniyorum 1 Teknoloji ve Tasarım Nedir 4 1 2 Teknoloji ve Tasarım i
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 7. Sınıf İnsan Yapılı Çevre Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017 -2018 7. Sınıf İnsan Yapılı Çevre Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7.5.   Mimari Tasarım Mimari tasarım eyleminin, barınma ihtiyacıyla başlayan bir işlevsel mekânlar yaratma süreci olduğunun öğrenilmesi ve çevresindeki farklı işlevsel yapılarla ilgili farkındalık oluşturması amaçlanır. 7.5.1.    Çevremi Algılıyorum Önerilen süre: 2 ders saati Konu/kavramlar: İşlev ve mekân ilişkisi 7.5.1.1.    İşlevsel faklılıkların yapısal farklılıklara yol açtığını fark  eder. Farklı bina tasarımları için (sinema salonu, tiyatro, spor salonu vb.) farklı mekân tasarım- ları gerektiğini bilir. 7.5.1.2.    Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklarına göre karşılaştırır. Yakın çevresindeki farklı işlevdeki iki binanın karşılaştırmasını yapabilir. Örneğin; Okul, hastane, konut, sinema, spor salonu vb. mekânları, fiziksel özellik
Teknoloji ve Tasarım 2017 -2018 Programı 7. Sınıf İhtiyaç ve Yaratıcılık Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım 2017 -2018 Programı 7. Sınıf İhtiyaç ve Yaratıcılık Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7.7.     Enerjinin Dönüşümü ve  Tasarımı Bu ünitede öğrencilerin su, rüzgâr ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürü- lebilir enerji elde etme teknolojilerini öğrenmeleri ve bir ürün tasarlamaları amaçlanmaktadır. 7.7.1 Enerji  Dönüşüm Teknolojileri Önerilen süre: 6 ders saati Konu/kavramlar: Enerji dönüşümü 7.7.1.1.    Doğal kaynaklardan faydalanarak enerji elde edilebilen bir ürün tasarlar. Enerji dönüşümü ile ilgili olarak ortam imkânları çerçevesinde su, rüzgâr ya da güneş gibi doğal kaynaklardan yararlanılarak üç boyutlu model ya da maket tasarımı gerçekleştirilebilir. 7.7.1.2.    Tasarladığı enerji dönüşümü ürününü sunar. 7.7.1.3.    Tasarladığı ürünü geri bildirimler doğrultusunda yeniden yapılandırır. 7.8.   Engelsiz Yaşam Teknolojiler
Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017-2018 Programı 7. Sınıf Tasarım ve Teknolojik Çözüm Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım Dersi 2017-2018 Programı 7. Sınıf Tasarım ve Teknolojik Çözüm Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
7.8.   Özgün Eserimi Tasarlıyorum Bu ünitede öğrencilerin program boyunca öğrendikleri teknoloji ve tasarım ile ilgili elde ettik- leri kazanımları kullanarak, özgün bir ürün ya da eser tasarlamaları, yıl boyunca geliştirdikleri diğer çeşitli çalışmaları ile birlikte sergilemeleri amaçlanmaktadır. 7.8.1.    Problem Tanımlama Önerilen Süre: 2 Saat Konu/kavramlar: Tasarım problemi oluşturma/tanımlama 7.8.1.1.    Günlük yaşamda belirlediği sorunları veya ihtiyaçları listeler. 7.8.1.2.    Günlük yaşamda karşılaşılan bir sorun veya ihtiyacı “tasarım problemi” olarak tanımlar. 7.8.2.    Araştırma Önerilen Süre: 2 Saat Konu/kavramlar: Araştırma, veri toplama, karşılaştırma 7.8.2.1.    Tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma basamaklarını uygular. 7.8.2.
8.Sinif Teknoloji Ve Tasarim Dersi Öğretim Programı 2017-2018 Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı

8.Sinif Teknoloji Ve Tasarim Dersi Öğretim Programı 2017-2018 Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
8. sınıf seviyesinde öğrencilerden; İnovatif düşünce ve fikirlerin korunması, bilgisayar destekli tasarım, döngüsel tasarım süreci, tasarım iletişimi, tanıtım ve pazarlama, tasarım iletişimi, ürün geliştirme, mühendislik ve tasarım, doğadan tasarıma, ulaşım teknolojileri, özgün eserimi tasarlı- yorum ve bunu ben yaptım ünitelerinde bilgi, beceri, duyuş sahibi olmaları ve bunları uygulamada kullanabilmeleri   beklenmektedir. Üniteler (Konu Alanları) ve Zaman Dağılımı ÖtiRENME ALANI ÜNİTELER SIRA NO KONULAR KAZANIM SAYISI ÖNGÖRÜLEN DERS SAATİ TEKNOLOJİ VE TASARIMIN DOĞASI İnovatif Düşünce ve Fikirlerin Korunması 1 İnovasyon 5 4   2   Fikrî ve Sınaî Haklar   4   2 Toplam
8. Sınıf İnsan Yapılı Çevre Ünitesi Kazanımları 2017-2018

8. Sınıf İnsan Yapılı Çevre Ünitesi Kazanımları 2017-2018

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
8.5.   Tasarım İletişimi Bu ünitede öğrencilerin tasarım fikrini ifade edecek görsel sunum, mizanpaj (sayfanın düzen- lenmesi)  ve kompozisyonlar üretmesi amaçlanmaktadır. 8.5.1.    Görsel İletişim İlkeleri Önerilen süre: 2 ders saati Konu/kavramlar: Görselleştirme 8.5.1.1.   Tasarım düşüncesini görselleştirebilmek için gereken görsel iletişim elemanlarını kullanır. Çizgi, nokta, form, biçim kullanarak bir fikri ifade edebilir. 8.5.1.2.    Tasarım düşüncesini görselleştirebilmek için gereken görsel iletişim ilkelerini uygular. Görsel temalı bir kompozisyon denge, simetri, bütünlük vb. ilkeleri kullanılarak hazırlanabilir. 8.5.2.    Grafik Tasarım Önerilen süre: 4 ders saati Konu/kavramlar: Grafik tasarım ilkeleri 8.5.2.1.    Grafik tasarımda kullan
Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf İhtiyaçlar ve Yaratıcılık Ünitesi Kazanımları

Teknoloji ve Tasarım 8. Sınıf İhtiyaçlar ve Yaratıcılık Ünitesi Kazanımları

Teknoloji Tasarım Dersi Yeni Program
8.8.   Ulaşım Teknolojileri Bu ünitede öğrencilerin kara, su, hava ve uzay ulaşım teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır. 8.8.1.    Farklı Ortamlarda Ulaşım Önerilen Süre: 4 ders saati Konu/Kavramlar: Kara, su, hava ve uzay ulaşım teknolojileri 8.8.1.1.    Ulaşım araçlarının tasarımında dikkate alınan temel prensipleri bilir. Yakıt tasarrufu, sürtünme, aerodinamik, konfor, ergonomi, maliyet vb faktörlere değinilir. 8.8.1.2.    Farklı ortamlarda kullanılan ulaşım araçlarının farklı özelliklere sahip olduklarını kavrar. 8.8.1.3.    Farklı ortamlarda çalışabilecek bir ulaşım aracı tasarlar. Öğrendiği tasarım ve ulaşım teknolojisi bilgisini kullanarak kara, su, hava ve uzay ortam- larının en az iki tanesinde çalışabilecek bir araç tasarımı yapması beklenir