Cumartesi, Aralık 16Teknoloji ve Tasarım Platform'una hoş geldiniz.

Pisa Çıkmış Soru Örnekleri Okuma Becerileri 3 Süpermarket Duyurusu

Yerfıstığı Alerjisi Uyarısı

Limon Kremalı Bisküviler

Uyarı Tarihi: 04 Şubat

Üretici Firma: Duru Gıda Ltd.

Ürün Bilgisi: 125g Limon Kremalı Bisküviler (Son kullanma tarihi: 18 Haziran ve 01 Temmuz)

Ayrıntılar: Bu gruplarda yer alan bazı bisküviler,

içindekiler listesinde bulunmadığı halde yerfıstığı

parçacıkları içerebilir. Yerfıstığı alerjisi olan kişiler bu bisküvileri yememelidir.

Tüketicinin Yapması Gerekenler: Bu bisküvilerden satın almışsanız, ürünü satın aldığınız yere iade ederek paranızı geri alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 0 800 666 44 22 numaralı telefonu arayınız.

Önceki sayfada yer alan duyuru bir süpermarkete asılmıştır.

Aşağıda yer alan soruları yanıtlamak için bu duyurudan yararlanınız.

Soru 1: SÜPERMARKET DUYURUSU                                                             R401Q02

Bu duyurunun amacı nedir?

A   Limon Kremalı Bisküvinin reklâmını yapmak

B   İnsanlara bisküvinin ne zaman üretildiğini bildirmek

C   İnsanları bisküviler konusunda uyarmak

D   Limon Kremalı Bisküvinin nereden satın alınacağını açıklamak

Soru 2: SÜPERMARKET DUYURUSU                                                   R401Q03 – 0 1 9

Bisküvileri yapan firmanın adı nedir?

………………………………………………………………………………………………………………..

SÜPERMARKET DUYURUSU PUANLAMA 2

Tam Puan

Ür eticinin adın ı doğru olarak verir.

Duru Gıda.

Duru Gıda Ltd.

Sıfır Puan

Yetersiz veya belirsiz bir yanıt verir.

üretici

birisi

firma

Metni  doğru anlamadığını ortaya koyar veya akla uygun olmayan ya da ilgisiz bir yanıt verir.

Limon Kremalı

süpermarket

fırıncı

Boş.

Soru 3: SÜPERMARKET DUYURUSU                                                   R401Q05 – 0 1 9  

Eğer siz bu bisküvilerden satın almış olsaydınız ne yapardınız?

………………………………………………………………………………………………………………..

Neden bunu yapardınız?

Yanıtınızı desteklemek için metindeki bilgilerden yararlanınız.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

SÜPERMARKET DUYURUSU PUANLAMA 3

Puanlama Notu: Aşağıdaki kodlama rehberinde; 3A ile birinci bölüm, 3B ile ikinci bölüm

kastedilmektedir.

Tam Puan

3A:  Bisk üvilerin iade edili p par asın ın al ınabi leceğ ini  anlamış  olduğ unu g österen  bir yanıt verir. Bisküvileri yemeye, bisküvileri yememeye, onları iade etmeye ya da başka bir yolla onlardan kurtulmaya değinebilir VE

3B: Metinle ve 3A da verilen yanıtla tutarlı açıklama yapar.
(3A)paramı geri isterim.

(3B) duyuruda öyle yazıyor yerfıstığı alerjim var Yanlış bir şey yaptılar

başka bir sorun (daha) olabilir

yerfıstığı sevmem

(3A)

onları atardım

(3B)

yerfıstığı alerjim var

bir sorun olabilir

 (3A)

onları yerdim

(3B)

yerfıstığı bana zarar vermez yerfıstığı alerjim yok yerfıstığını severim

 (3A)

onları sınıf arkadaşıma verirdim.

(3B)

Arkadaşımın yerfıstığı alerjisi yok.

 (3A)

hiçbir şey yapmazdım.

(3B)

yerfıstığı alerjim yok.

iade etme zahmetine katlanamam.

3A: Metnin uygun bölümünden alıntı yapar ya da kendi sözcükleri ile anlatır ve daha fazla açıklama  yapma az  (metinde ne yapılacağının söylendiğini ve daha fazla açıklamaya gerek olmadığını ima eder).

(3A) Ürünü satın aldığınız yere iade ederek paranızı geri alabilirsiniz. Ya da daha fazla bilgi için 0 800 666 44 22 numaralı telefonu arayınız.

(3B) (Boş)

(3A) Ürünü satın aldığınız yere iade ederek paranızı geri alabilirsiniz

(3B) (Boş)

(3A) daha fazla bilgi için 0 800 666 44 22 numaralı telefonu arayınız

(3B) (Boş)

(3A) daha fazla bilgi için verilen telefon numarasını arayınız

(3B) (Boş)

3A:  Boş  VE 3B:  bir şey  yapm ayacağ ın ı  aç ık lar

(3A) (Boş)

(3B) yerfıstığı alerjim yok

(3A) (Boş)

(3B) iade etme zahmetine katlanamam

Sıfır Puan

Yetersiz veya belirsiz bir yanıt verir.

(3A) bilmiyorum

(3B) onlarda yerfıstığı olabilir

(3A) onları ye

(3B) orada yerfıstığı olabilir

Metni  doğru anlamadığını ortaya koyar veya akla uygun olmayan ya da ilgisiz bir yanıt verir.

(3A) (Boş)

(3B) içinde fındık olup olmadığına bakardım.

(3A) onları ye

(3B) yiyecek kadar iyi görünüyorlar

(3A) onları başkasına verirdim

3B) önemli değil

(3A) (Boş)

(3B) yerfıstığı alerjim var

(3A) (Boş)

(3B) yerfıstığı tehlikeli olabilir

(3A) onları at

(3B) onların son kullanma tarihleri geçmiş

Boş.

Soru 4: SÜPERMARKET DUYURUSU                                                   R401Q06 – 0 1 9

Neden duyuruda “Son kullanma tarihleri” belirtilmektedir?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

SÜPERMARKET DUYURUSU PUANLAMA 4

Tam Puan

Son kullanma tarihinin  sorundan etk ilenen  bisk üvi par t ilerinin  belir lenm esini  sağlayacağına değinir.

grupları belirlemek için

böylece hangi paketlerde yerfıstığı olduğunu bilirsin

Sıfır Puan

Bisk üvilerin  ne  zaman  yenm esi g erek t iğ ine  değinir.

çünkü bu onları yiyeceğiniz zamandır

bisküvileri ne zaman yiyeceğini anlatır

böylece onları çok uzun bir zaman saklamazsın

geçerlilik süresini anlatır

Yetersiz veya belirsiz bir yanıt verir.

onun tarihidir.

Metni  doğ r u a nlam adığ ın ı ortaya koyar veya akla uygun olmayan ya da ilgisiz bir yanıt verir.

Böylece duyurunun ne zaman ilgisi olmadığını bilirsin.

Boş.

Soru 5: SÜPERMARKET DUYURUSU                                                             R401Q04

Ayrıntılar bölümünün amacı nedir?

A   Farklı türde bisküvilerin reklâmını yapmak

B   Bisküvilerle ilgili özel bir promosyonu bildirmek

C   Bisküvinin içindekiler listesini vermek

D   Bisküviler ile ilgili sorunu açıklamak

Bir Cevap Yazın